Samen Noordoost

SamenNoordoost wil mensen en organisaties uit de wijk samenbrengen om zich in te zetten voor een goed sociaal netwerk voor senioren. Senioren zullen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Een sociaal netwerk is dan erg prettig. Daarom organiseren we een bijeenkomst om van u te horen wat hiervoor nodig is.
 SamenNoordoost gaat uit van eigen kracht en regie van senioren. Wij nodigen u als bewoner of als organisatie uit voor een gezamenlijke start van SamenNoordoost. Door deze bijeenkomst willen we zicht krijgen op de positie van senioren in Noordoost en op de thema’s die zij tegenkomen. Wij willen graag met u in gesprek en uw ideeën en mening horen.

Op dinsdag 9 juni 2015, van 10.30 tot 12.00 uur, in Buurtcentrum de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1, 3515 EA Utrecht

Graag horen wij of u aanwezig kunt zijn: mail naar samennoordoost@wijkenco.nl of bel met 06-23346808 (laat eventueel een berichtje achter met vermelding van uw naam en telefoonnummer).

Met vriendelijke groet, Reilif Bonse
Netwerkondersteuner SamenNoordoost  en Sociaal makelaar Wijk & Co.

Agenda

1                    Welkom + korte voorstelronde

2                    Presentatie  Samen in de Stad en  SamenNoordoost

3                    Ruimte voor vragen en toelichting

4                    Stand van zaken SamenNoordoost

5                    In groepjes brainstormen over de volgende vragen:
> Hoe krijgen we een sociale kaart van de activiteiten in de wijk  voor senioren inzichtelijk?

> Wat hebben ouderen in de wijk nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen?

6                    Plenaire terugkoppeling vanuit de groepen

7                    Hoe nu verder?