Infomarkt Wijkcentrum de Helden

De zorg in Nederland is aan het veranderen. De overheid blijft nog wel zorgen maar er wordt steeds meer een beroep gedaan op het netwerk van de bewoners, van  familie, de buren en vrienden. In relatie met deze ontwikkeling ontstaan steeds meer nieuwe organisaties en activiteiten. Ook in onze buurt!

De activiteitencommissie van Wijkcentrum de Helden heeft in samenwerking met de netwerkondersteuner van SamenNoordoost de afgelopen tijd verschillende organisaties benaderd om deel te nemen aan de informatiemarkt.

De activiteit is op dinsdagmiddag 28 April 2015 van 15.00 tot 17.00 in Wijkcentrum De Helden van Nieuw Bleyenburg. Er is ook een verassend muzikaal optreden en natuurlijk ook voldoende ruimte voor ontmoeting met medebewoners of omwonenden.

Misschien kent u deze organisaties wel, maar weet u niet wat deze organisaties voor u kunnen betekenen of wat u voor deze organisaties kunt betekenen. Op de informatiemarkt van De Helden komt u hier achter!

De volgende organisaties zijn aanwezig: De Zonnebloem, Het Rode Kruis, Abrona, Stichting OOPOEH, Cosbo, U-Centraal, Vereniging Wederzijds, Anbo, Vrijwilligers Centrale Utrecht, Harten voor Sport, Humanitas, Stichting Eet mee, Wijk&co, SamenNoordoost.