Buurtmoestuin op het voormalige Veemarktterrein

De gemeente heeft voorjaar 2014 twee bouwkavels met een totale oppervlakte van 1,6 ha beschikbaar gesteld aan de Vereniging Moestuinieren Veemarkt (VMV), voor een periode van twee jaar. In september 2014 vond de officiële opening plaats door wijkwethouder Victor Everhardt. De tuintjes waren vanaf het begin gevuld; er is inmiddels een wachtlijst. 
Stijn Terlingen en Iris van der Cingel vertellen over de totstandkoming van dit initiatief. Lees het interview (pdf).