Beheergroep Hostel De Hoek

Van Carla Verrips

 Op 3 februari ’15 was ondergetekende voor het eerst bij een vergadering van de Beheergroep Hostel De Hoek. Namens de buurt Ezelsdijk. De Beheer- groep is opgericht om een leefbare en veilige woonomgeving te realiseren zowel voor hostelbewoners als voor buurtbewoners. We streven naar goede communicatie onderling, overleg bij mogelijke problemen en begrip voor elkaar.
Er waren 18 aanwezigen, onder wie 2 wethouders (Jongerius en Everhardt).

Na de opening en een voorstelronde werd geinventariseerd of en zo ja welke klachten er in het 4  kwartaal van 2014 zijn gemeld.
– Er was een klacht over een bedelende hostelbewoner. Deze heeft een sanctie gekregen.
– De Tuindersvereniging Pioniers ervaart regelmatig geluidsoverlast. Men wil graag een geluidswal en vraagt de gemeente om hierbij te bemiddelen.

Onlangs kwam een verzoek van de Scouting (naast het Hostel) om betere verlichting te plaatsen op de parkeerplaats voor het hostel/scoutingterrein.
Tenslotte is het vernieuwde Beheerplan ondertekend. Het vorige plan dateert van 2001. Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De daadwerkelijke ondertekening gebeurde door 10 aanwezigen (zie foto). Hier kun je het Beheerplan lezen.
Heb je vragen, opmerkingen, over het Beheerplan of het Hostel? Van harte welkom: carlaverrips@hotmail.com