Hostel De Hoek

Van Carla Verrips:

In hostel de Hoek aan de Kardinaal de Jongweg wonen 26 harddrug verslaafden. Sinds ruim 10 jaar. Er was destijds veel verzet tegen de komst van het hostel vanuit de omliggende buurten, ook vanuit onze buurt. De Hoek is het eerste hostel in Utrecht, in Nederland. Het biedt harddrug verslaafden die voorheen in de bevoorradingstunnels onder Hoog Catharijne ‘leefden’een menswaardig bestaan en het beperkt de criminaliteit. In al de afgelopen jaren zijn dan ook er nauwelijks incidenten geweest. Dat is mede te danken aan de deskundige begeleiding door het Leger des Heils. Deze wordt ondersteund door de zgn Beheergroep van het hostel. Hierin zitten wijkbureau, politie, de locatiemanager, verslavingsdeskundigen, omwonenden en sinds kort een vertegenwoordiger van de hostelbewoners zelf. Voor de Ezelsdijk zat Chris van Deventer in de Beheergroep. Chris is verhuisd uit onze buurt en men was op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger. Ik, Carla Verrips, heb me daarvoor aangemeld.

Ik ben dus vanaf 2015 contactpersoon vanuit de Ezelsdijk. Wil je iets weten of melden, van harte welkom. carlaverrips@hotmail.com De Sitterlaan 17.