Cursus Stadsnatuur Utrecht 2014

Het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, is een landelijke vereniging met 170 lokale afdelingen. De werkgroep Utrecht van de IVN Vecht- en Plassengebied organiseert voor de
derde maal de cursus Stadsnatuur. 

Wel eens een hooilandje gezien? Of een metselbij en weet je waarom die zo heet? En waarom leven vleermuizen zo graag in de stad? In de cursus Stadsnatuur leer je er alles over! Voor de cursus is geen voorkennis nodig. Heb je al een keer eerder deelgenomen aan de cursus Stadsnatuur: alle onderwerpen zijn nieuw, dus gewoon meedoen. We organiseren lezingen gecombineerd met een excursie in of dichtbij de stad. 

(Wilde) bijen en hommels: Op donderdagavond 15 mei is de lezing en op zaterdagochtend 17 mei de excursie

Vleermuizen: Op donderdagavond 12 juni is de lezing gecombineerd met de excursie in het Griftpark

“Nieuwe Wildernis” in het Noorderpark: Op zaterdagochtend 14 juni is de fietsexcursie

Hooilandjes in de stad, in samenwerking met de KNNV: Op donderdagavond 26 juni is de lezing en op zaterdagochtend 28 juni de excursie

De lezingen zijn van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur in Stadsboerderij Griftsteede aan de Van Swindenstraat 129 te Utrecht. Griftsteede ligt in het Griftpark. Dankzij onze samenwerking met de afdeling Natuur & Milieu Communicatie (NMC) van de gemeente Utrecht kunnen we hier gebruik van maken. De excursies vinden plaats op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Info over waar we de excursies gaan doen, krijg je bij de eerste bijeenkomst. De lezingen en excursies worden verzorgd door natuurgidsen van IVN en het KNNV.

Aanmelden via een mail aan stadsnatuur@hotmail.com.

Kosten: Voor de hele cursus: 25 euro

Voor IVN-leden (*), KNNV-leden en U-pashouder (**): 15 euro

(*) alleen voor mensen die bij aanmelding al lid zijn én de contributie hebben betaald.
(**) U-pas graag bij de eerste lezing meenemen.

Te voldoen op rekeningnummer NL45INGB0003733225 van IVN Vecht & Plassengebied, ovv. Cursus Stadsnatuur 2014

 Meer informatie is te vinden op http://ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied en via stadsnatuur@hotmail.com.