Plantdag spoorzone

Van Gerdien Griffioen. Rick Sandmann:

Ruim anderhalf jaar na de aanvraag van de buurt om de strook langs het spoor te beplanten is nu een nieuw hek geplaatst!  De strook grond kan beplant worden. En dat gaan we doen op zaterdagmorgen 11 mei a.s van
9.30 – 12.30 uur
. We nodigen jullie uit om mee te helpen met planten en zaaien.
 
Neem je eigen spade mee. Wij zorgen voor koffie!

Wat gaan we planten? Het kweekgras en de wortels zijn zoveel mogelijk verwijderd. Er komt een natuurrijke beplanting van  insecten-, vogel- en vlindervriendelijke struiken. Daartussen komen een paar vaste planten en we zaaien een mengsel in van akkerkruiden. De ratelaar, een parasietplantje dat groeit op de wortels van gras wordt bijgezaaid om de groei van het gras te onderdrukken.