Buurtfeest 2013

Zing en Swing

 Het Buurtfeest wordt dit jaar gevierd op zaterdag 7 september.
We starten met iets sportiefs voor de kinderen en het springkussen zal niet ontbreken.
Daarna begint het buurtbuffet van spijzen die meegebracht worden door de buurtbewoners. En natuurlijk is er ijs uit de Ezelsdijkse ijscokar.
Aansluitend komt het thema van het feest uit de verf: Zing & Swing.
Met verschillende muzikale activiteiten brengen we de aanwezigen in beweging. ijs, noteer vast in de agenda: 7 september Buurtfeest.