Snelheidsverlaging Kardinaal de Jongweg

 Op de Kardinaal De Jongweg zijn extra verkeerskundige maatregelen wenselijk, omdat met de huidige verkeerssituatie (70km/u met groene golf) de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid in het geding zijn. Onderzocht is of het binnen de kaders van de luchtkwaliteitnormering mogelijk is om de snelheid te verlagen naar 50 km/u. Uit onderzoek is gebleken dat hierdoor de verkeersintensiteiten per etmaal zullen afnemen, wat de leefbaarheid ten goede zal komen. Hierdoor zal ook de luchtkwaliteit licht verbeteren. Ook is onderzocht of er geen sprake is van een waterbedeffect waarmee het verkeer wordt verschoven naar andere risicovolle locaties. Hier blijkt geen sprake van te zijn. Het college heeft daarom besloten deze maatregel uit te voeren.

(Bron: Ontwerp Uitvoeringsprogramma Gezondelucht)