Atlas leefomgeving

Op de webpagina van de werkgroep Luchtkwaliteit is een nieuwe en interessante link toegevoegd. Het betreft een link naar de website Atlas Leefomgeving. Deze website biedt u informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en het Rijk stellen deze beschikbaar voor geïnteresseerden en professionals.

Als voorbeeld is de link betreffende de Lucht wegverkeer fijstof hier opgenomen.