Eten met de buurt

Het eerste buurteten van 2013 was op 4 januari j.l. Erg gezellig! Kom ook eens langs.
Iedere eerste vrijdag van de maand om half 6 in restaurant Nieuw Bleijenburg, Jan van Galenstraat.
Je hoeft je niet van te voren op te geven.