Bijeenkomst Kardinaal de Jongweg 50 km/h

Op donderdagavond 13 december 2012 vindt er een consultatieavond plaats over het gemeentelijk onderzoek ‘Kardinaal de Jongweg maximumsnelheid 50 km/uur’. Het college heeft naar aanleiding van een advies van wijkraad Noordoost in maart 2012 besloten te onderzoeken of het mogelijk is de maximumsnelheid op de Kardinaal de Jongweg te verlagen van 70 naar 50 km/uur (met en zonder groene golf). De projectleider presenteert deze avond de resultaten van het onderzoek. De consultatieavond vindt plaats in Nieuw Bleyenburg, Jan van Galenstraat 6 van 19.30 tot 21.30 uur.

Bewoners en bedrijven aan en rond de Kardinaal de Jongweg zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en te reageren op de resultaten van het onderzoek.
Burgemeester en Wethouders besluiten medio januari 2013 aan de hand van de resultaten van het onderzoek welke variant hun voorkeur heeft.