Wijkatelier

Op dinsdag 29 mei, thema – wijkraad Noordoost: doe mee aan een WIJKATELIER
20.00 – 22.00 uur, wijkbureau Noordoost, FC Dondersstraat 1

De wijkraad bouwt in 2012 aan haar eigen ‘lange termijn visie’ (2012-2022) op Noordoost.

Dit, naast de wijkambitie 2012-2014 die het wijkbureau heeft opgesteld en waaraan, naast de raad, vele anderen hebben bijgedragen. Eerder, in februari, is het thema ‘verkeer’ onder de loep genomen (ambitie verkeer). Later komt het thema ‘veiligheid/schoon/jeugd’ aan de orde en wellicht meer?

Deze keer is het thema: ROOD, BLAUW, GROEN (en zwart). ROOD staat voor de gebouwde omgeving, BLAUW voor het water in de wijk (zie; Wijkwaterplan 2012), GROEN voor duurzaamheid (Wijkgroenplan 2011) en gezondheid (en zwart voor het asfalt).
De raad wil in een ‘atelier’ gaan schetsen op de kaart, en (op hoofdlijnen) verbeteringen ontwerpen en die vastleggen. Denk aan enkele ’vlekken’ zoals de Arienslaan/Voorveldsepolder, de Oosterspoorbaan, de Kardinaal de Jongweg/de rotonde/Eijkmanlaan. inder asfalt, meer bomen, buurten verbinden, groene oases, ontmoeten op pleinen; (delen van) de gebouwde omgeving ‘transformeren’. o wordt aangesloten op geluiden van burgers, uit de wijkraadplegingen, en wordt ook een nieuwe vorm gegeven aan ‘wijkgericht werken’ voor stadsbouwmeesters/stadsontwikkeling. Wie maakt anders een integraal plan voor de ‘wijkontwikkeling’ van Noordoost?

Burgers willen: meer ontmoeten, Noordoost wordt langzamerhand een ‘slaapwijk’ met weinig zichtbare beroepsuitoefening, weinig vertier, weinig detailhandel, weinig spannende pleinen, te weinig openbaar groen, te weinig gebruik van het voorhanden water…

Burgers willen: minder verkeersoverlast, asfalt inleveren voor groen en pleinen, buurten met elkaar verbinden zoals Tuinwijk, Tuindorp en Tuindorp Oost, nu achter verkeersroutes weggedrukt.

Burgers willen: bedrijvigheid, wijkeconomie; leuke winkels in de eigen wijk, verzamelgebouwen voor zzp-ers, onderhoud van wegen, groen en schoonmaak zelf sturen.
In 2022 kan hier veel van gerealiseerd zijn, met denk- en daadkracht van burgers, die goed samenwerken met gemeentelijke diensten die echt dienstverlenen.
Ontwerp mee. Bouw mee aan je eigen wijk. Niet zomaar verder ‘verdichten’ (stenen stapelen) maar leefbaarder maken….