Buurtschoonmaakdag

Van de werkgroep Groen:

De Werkgroep Groen organiseert op zaterdag 14 april 2012 de jaarlijkse opruimdag in de buurt. Het doel is om zwerfvuil te verzamelen uit het openbaar groen in de Ezelsdijkbuurt.

11.00 uur: koffie en koek bij de garage van Loes en Ad Elsing, Huizingalaan 71
13.00 uur: afsluiting met broodjes en soep

Werkgroep Groen van de Buurtvereniging Ezelsdijk: Jos van Houwelingen, Marry Reinink

TIP: op dezelfde dag is om 6.30 Vroege Vogel excursie in de Voorveldsepolder.