Succes werkgroep Luchtkwaliteit

Van Christel Berkhout, Werkgroep Luchtkwaliteit.

Afgelopen week heeft het luchtkwaliteitsdossier onze buurt, de ambtenarij, de Utrechtse raad en wethouder Lintmeijer flink bezig gehouden. Momentum was een gesprek met ambtenaren in de ochtend en de raadsinformatieavond van dinsdag 6 maart, waar luchtkwaliteit en -monitoring op de agenda stond. In navolging van de oproep tijdens de laatste buurtvergadering, kozen we ervoor vooraf een persbericht te verspreiden (redacties en raadsleden). Schokkende nieuwsfeit was de gedeelde eerste plaats van de KdJweg op de RIVM-ranglijst van fijnstofnorm-overschrijding in 2012.

Nils de Kruijff van AD/UN nam het persbericht nagenoeg integraal over, en plaatste daarbij een foto van in allerijl opgetrommelde buurtbewoners met een verontrustende kop (klik op foto voor het artikel).

Het gesprek met de programmamanager Luchtkwaliteit en verantwoordelijke ambtenaren voor verkeer en milieu verliep helaas als vanouds. Ontkenning van fijnstofproblematiek rond de Kardinaal de Jongweg, collegegevend over meten en berekenen. We voelden ons zeker niet serieus genomen als verontruste bewoners van de KdJweg. Wel meldde de ambtenaar Verkeer dat op dat moment het College vergaderde over een mogelijk onderzoek naar de effecten van 50 km op luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid op de KdJweg!

Wie schetst onze verbazing dat diezelfde avond, na het spreken op de Raadsinformatie-avond, wethouder Lintmeijer ons toevertrouwde dat hij de maximum snelheid op de KdJweg wil verlagen naar 50 km. Dat hij de mogelijkheden onderzoekt en zich daar hard voor wil maken! Onze wijkraad Noord-Oost, en ook onze buurtvereniging, had hem dit ook al eerder per brief verzocht. Hij geeft daar nu gehoor aan!

We sluiten ons aan bij de Adviesgroep Schone Lucht, onder voorzitterschap van Jan Korff de Gidts, die afgelopen week werd opgericht. Een stadsbrede coalitie, die komende donderdag 15 maart voor het eerst samenkomt. De wethouder is daarbij aanwezig.
Dit dossier wordt zeker vervolgd.
Groet,
namens Otto de Beus, Stefan de Jong en Peter Winkelman,
Christel Berkhout