Mijn buurt 030

  

De gemeente Utrecht laat een onderzoek doen onder haar bewoners naar hun wensen op het gebied van ondersteuning van (welzijns)activiteiten. Hiermee kan de gemeente het pakket van eisen aan wijkwelzijnsorganisaties beter formuleren/passend maken aan de vraag.

Kijk daarvoor op de website: www.mijnbuurt030.nl