Jaarvergadering Buurtvereniging

Bestuur

Op maandag 7 maart j.l. vond in school De Wissel aan de Oortlaan de Algemene Ledenvergadering 2011 van de buurtvereniging plaats. Er waren 23 buurtbewoners aanwezig en het was een zinvolle en gezellige ledenvergadering. Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering.