Herontwikkeling Veemarktterrein

Maandagavond 13 december a.s. is er een bijeenkomst waarin belangstellenden geïnformeerd worden over de herontwikkeling van het Veemarktterrein. De bijeenkomst is van 19.30 uur-22.00 uur in hotel Mitland (Vijverzaal) Ariënslaan 1 te Utrecht. Tijdens de bijeenkomst wordt de laatste stand van zaken gepresenteerd,
en kunt u nog reageren op de verschillende thema’s zoals verkeer, hergebruik van de hallen en zelfbouw.
Dit is de laatste bijeenkomst over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), voordat het College een besluit neemt over het concept-SPvE en het vrijgeeft voor inspraak.
In de Nieuwsbrief Veemarkt2.0  treft u een uitnodiging aan voor de bijeenkomst.