Concept visie Voorveldse Polder

Het college heeft vandaag ingestemd met de concept visie voor de Voorveldse Polder en deze vrijgegeven voor consultatie.
Dit betekent dat alle belanghebbenden de gelegenheid krijgen om de concept visie in te zien en hierop te reageren.
Op dinsdag 22 juni is er een informatieavond voor de buurt. De gemeente zal de totstandkoming en de inhoud van de visie presenteren.
Daarna is er gelegenheid om de visie in te zien en van gedachten te wisselen met de gemeente. 
 
De informatieavond wordt aangekondigd in een wijkbericht dat huis aan huis wordt verspreid in de omliggende buurten. Het wijkbericht zal ook op de website van wijk Noordoost worden geplaatst.
De gemeente verzamelt alle schriftelijke reacties en zal deze samen met de (eventueel aangepaste) visie ter vaststelling voorleggen aan het college en de raad. 
 
Mocht u vooruitlopend op de informatieavond van 22 juni vragen hebben, dan kunt u de projectmanager bereiken via onderstaande contactgegevens.
 
Gemeente Utrecht
Marijke van Wely
Projectmanager

Telefoon: 030 – 286 7166
Fax: 030 – 286 4947
E-mail: m.van.wely@utrecht.nl