Update: Coffeeshop Biltsestraatweg

Aan alle reacties is te merken dat veel mensen begaan zijn met het beleid omtrent coffee Shops m.n. de te vestigen shop naast manege Groenesteyn.

Daarom heeft het CDA de politieke insteek gemaakt, om het coffee shop probleem op de politieke agenda te plaatsen middels ’n RIA (Raads Informatie Avond). Het is aan de bewoners om naast de politiek, van uit ieder zijn eigen achterban, samen een vuist te maken naar de anderen partijen en ook naar B & W.

Met de komst naar de RIA op 11 februari in het stadhuis kunt u met Uw aanwezigheid aantonen, dat U in dit opzicht serieus genomen wilt worden door B & W  en de politiek. Het is per slot van rekening UW achtertuin (Voorveldse polder), waar U met uw allen, kinderen en kleinkinderen in een goede leefomgeving willen verblijven voor nu en in de toekomst.