Duurzaam en leefbaar Noordoost

Dat is het thema van de Wijkraad Noordoost voor 2010

De wijkraad Noordoost is op zoek naar goede voorbeelden uit de wijk op het gebied van duurzaam wonen. Voorbeelden die bewoners van Noordoost zullen inspireren en op ideeën brengen! Laat de wijkraad weten wat er in Noordoost gebeurt op het gebied van duurzaam wonen! Alle voorbeelden van initiatieven zijn welkom, of u deze nu alleen, samen met uw buren, straat of buurt in de praktijk heeft gebracht. U kunt deze mailen naar info@wijkraadnoordoost.nl. Wij zullen deze voorbeelden met uw toestemming dan graag plaatsen op onze website http://wijkraadnoordoost.nl/duurzaamwijkhuis.

 

 

Op deze website vindt u ook een kort onderzoek naar duurzaam wonen. Als Wijkraad zijn we zeer benieuwd naar uw mening. Surf dus naar http://wijkraadnoordoost.nl/duurzaamwijkhuis en laat ons weten wat u vindt! Een aantal van de in het onderzoek gestelde vragen zullen aan de orde komen in het debat dat de Wijkraad in de zomer van 2010 zal organiseren over het thema duurzaam wonen. Houd de website van de wijkraad noordoost in 2010 in de gaten!