Coffeeshop Biltsestraatweg

Ingezonden brief:

Zoals het er nu uitziet lijken de plannen voor een coffeeshop aan de Biltsestraatweg min of meer stilzwijgend goedgekeurd te gaan worden. Wij maken ons ernstige zorgen omdat ons ter ore is gekomen dat – ondanks het grote aantal ingediende bezwaren tegen de aanvraag – het onderwerp niet geagendeerd lijkt te gaan worden in een commissievergadering. Blijkbaar is bij de Raad onvoldoende doorgedrongen hoe groot de zorg is van alle ouders van kinderen uit de omliggende wijken, van de manege en van hen die op hun route naar school daar dagelijks mee worden geconfronteerd.

 
 
Deze zeer zorgwekkende situatie vraagt dan ook om een nadrukkelijke reactie van bezorgde ouders en burgers! Onze stem is krachtiger en luider als wij ons hierover gezamenlijk uitspreken. Het onderwerp dient ten minste in februari op een raadsinformatieavond geagendeerd te worden, zodat we nadrukkelijk kunnen toelichten wat het grote risico is van een coffeeshop op deze plek. Met een gezamelijke brief van iedereen die bezwaar tegen deze plannen heeft aangetekend willen we dit bereiken.
 
Willen jullie dit samen met ons oppakken? Graag horen wij zo spoedig mogelijk jullie reactie op ons voorstel.
 
met vriendelijke groet,
Marije Hulsbosch en Saskia Siebelhoff
namens de bezorgde ouders van Manege Groenesteyn
Email: siebelsas @ versatel.nl
Zie ook het eerdere bericht: Vergunning voor coffeeshop bij Restaurant de Beerenkuil