Ruimte geven en ruimte nemen

Bewoners aan zet

Het is belangrijk bewoners te betrekken bij hun buurt. Actieve bewoners zorgen voor leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt. Op dinsdag 15 december vindt de jaarlijkse bijeenkomst voor bewonersorganisaties en actieve bewoners plaats. In bijgevoegde brief (klik op de brief voor een vergroting) vindt u de uitnodiging voor deze bewonersconferentie.