Vergunning voor coffeeshop bij Restaurant de Beerenkuil

Op 14 oktober is er een vergunning voor een coffeeshop aangevraagd voor de huidige locatie van Restaurant de Berenkuil: Biltsestraatweg 102.

De plannen liggen tot 12 november 2009 ter inzage. U kunt hiervoor elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur terecht bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, gebouw II op het Rachmaninoffplantsoen 61.

Tegen de plannen kunnen belanghebbenden tot 12 november 2009 hun "zienswijze" kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht, p/a StadsOntwikkeling, afdeling Juridische, Administratieve en Secretariële Zaken (JAS), Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Vermeld in uw brief duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraag waartegen u uw zienswijze kenbaar wil maken. Een en ander is na te lezen op de website van de gemeente Utrecht .