Bollen poten in de polder

Afgelopen jaren hebben mensen van de Stichting Voorveldse Polder MEER KLEUR gebracht in de polder. Het resultaat: vele kleurige plekken tussen het gras. Om nog meer kleur in de polder te krijgen heeft de gemeente geld uit het leefbaarheidsbudget beschikbaar gesteld, zodat er nog meer bollen gepoot kunnen worden. Idereen wordt van harte uitgenodigd om daaraan mee te werken, ook al is het maar een uurtje.

zaterdag 10 oktober, zondag 25 oktober, zondag 1 november (reserve)

Er wordt gewerkt van 13:00 tot 16:00. Om 13:00 verzamelen bij het tunneltje. Meenemen, indien voorradig: spade of tuinschepje. Bij aanhoudende regen gaat het niet door. Een buitje is geen probleem.

Verdere informatie bij: Corrie Buschman, telefoon 030-2716768