UPDATE – Uitbaggeren “Het Brede Water”

In de loop van volgende week (23 – 27 maart 2009) wordt gestart met het baggeren van de watergang achter tussen de huizingalaan/adm. van Gentstraat. De baggerboot zal starten bij het bushokje aan de Jan van Galenstraat en werken richting de Waterlinieweg. Omwonenden krijgen vandaag of morgen een brief met daarin de aankondiging.

Zie ook dit en dit bericht.