Uitbaggeren “Het Brede Water”

Door de ijspret is het uitbaggeren van het Brede Water, dat in december zou beginnen, nogal vertraagd. Nu is het broedseizoen van invloed op de planning. Onder voorbehoud is nu de planning om vak 1 (achter de huizingalaan) wk 16 tot 20 te baggeren. Dat is half april tot begin mei. Er zijn gelukkig geen tabel 2 of 3 soorten aangetroffen in de wateren, zodat er doorgegaan kan worden met baggeren zolang de algemene zorgplicht wordt aangehouden. Zie ook dit bericht.