Uitbaggeren “Het Brede Water”

Start in december!

Reeds drie jaar geleden zou Het Brede Water, de sloot achter de huizen aan de oneven kant van de Huizingalaan, worden uitgebaggerd. Dit is door omstandigheden, lees vergunningen perikelen, niet gelukt. Op dit moment, is de voorbereiding van het werk echter in een ver gevorderd stadium. De verwerkingslocatie, het baggerdepot op het zuiveringsterrein, wordt op dit moment gebouwd. Inmiddels is men zover dat de uitvoering begin december zal starten.
 
Alle aanwonende eigenaren krijgen ongeveer 2 weken voor de uitvoering een brief met daarin de details. Daarnaast zal het waterschap zeer binnenkort de aanwonenden aanschrijven om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de begroeiing langs/over de watergang te snoeien. Het is anders niet mogelijk om fatsoenlijk te baggeren.