50 km op de Kardinaal de Jongh weg?

Vindt u dat de kardinaal de Jongh weg een 50 km zone moet worden? Vanuit werkgroep Luchtkwaliteit pleiten wij hiervoor. En we willen graag dat veel buurtbewoners dit steunen. Stem daarom op de website van wijkraad Noordoost: www.wijkraadnoordoost.nl