Uitbaggeren “Het Brede Water”

Start baggerwerkzaamheden rond week 42.
 
Reeds drie jaar geleden zou Het Brede Water, de sloot achter de huizen aan de oneven kant van de Huizingalaan, worden uitgebaggerd. Dit is door omstandigheden, lees vergunningen perikelen, niet gelukt. Op dit moment, is de voorbereiding van het werk echter in een ver gevorderd stadium. De werkomschrijving is af en verstuurd naar de aannemers. Uitgaande van een reglementaire aanbesteding, kan het werk in week 36 aan de aannemer worden gegund. Conform planning, kan de aannemer dan ongeveer in week 38 starten met de aanleg van het depot. Er is gekozen voor een depot, ten eerste omdat alleen met een zuigboot de te baggeren watergang achter de Huizingalaan goed te bereiken is en ten tweede omdat zo het slib kan ontwateren en rijpen tot grond. Hierna kan het weer nuttig als grondstof hergebruikt worden. De aanleg van het depot duurt ongeveer 3 tot 4 weken. Hierna kan de aannemer ook daadwerkelijk starten met de baggerwerkzaamheden.