Wijkraadpleging 2007

Heeft u meegewerkt aan de wijkraadpleging Noordoost 2007? Dankzij u beschikt de wijkraad Noordoost dan over waardevolle informatie die hen helpt om zich in te zetten voor een goed woon-, leef- en werkklimaat in Utrecht Noord-Oost! De resultaten van de wijkraadpleging zullen op zondag 1 juni worden gepresenteerd aan de bewoners van Noordoost als afsluiting van de door de wijkraad georganiseerde “Groen moet je doen” themadag. De presentatie vindt plaats in de Griftstede (in het Griftpark) en start om 17.30 uur. U bent uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn en deel te nemen aan het debat! De presentatie en het debat zullen eveneens worden bijgewoond door de wijkwethouder Harm Janssen. Bent u ook benieuwd naar wat mede wijkbewoners gezegd hebben? Vindt u dat het goed of juist slecht gesteld is met bijvoorbeeld het groen en het verkeer in de wijk en wat vindt de wethouder ervan? Allemaal vragen die aan bod zullen komen. De wijkraad hoopt op een grote opkomst en een levendig debat! Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@wijkraadnoordoost.nl