Wijkraadpleging Noordoost

Laat weten wat u belangrijk vindt in de buurt. Graag horen wij wat uw mening is over onderwerpen die in onze wijk spelen? Ieder jaar organiseert wijkraad Noordoost een wijkraadpleging waarbij inwoners van de wijk worden bevraagd. Dit jaar is besloten om inwoners via een online enquête vragen te stellen over een aantal verschillende en actuele onderwerpen. De wijkraad Noordoost zal met de onderzoeksresultaten het College van B&W gericht gaan adviseren over problemen die absoluut moeten worden aangepakt in onze buurt. Ga nu naar www.wijkraadplegingnoordoost.nl om de enquete in te vullen.