Wijkraadpleging

De wijkraad noordoost is bezig met de voorbereiding voor de wijkraadplegingen. Ze willen graag weten wat er leeft in onze buurt. Welke thema’s zijn actueel in onze buurt. Wat speelt er, waarvoor is aandacht nodig, wat zou u willen weten, wat wilt u veranderen, wat moet nodig worden aangepakt. Mail uw ideeën naar:
jaschipper @ gmail.com